GANÓYusmeiro PetitY. Petit(5-2)1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB
PERDIDOSWill SmithW. Smith(0-1)0.2 IP, 1 ER, 0 K, 0 BB

Giants
Giants - Alta 1°

Athletics
Athletics - Baja 1°

Giants
Giants - Alta 2°

Athletics
Athletics - Baja 2°

Giants
Giants - Alta 3°

Athletics
Athletics - Baja 3°

Giants
Giants - Alta 4°

Athletics
Athletics - Baja 4°

 • SFOAK
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike CantadoCambio84
  2BolaTwo-seam FB91
  3Bolacurva78
  4BolaCutter86
  5Strike CantadoTwo-seam FB92
  6Batazo De FoulCutter86
  7Strike AbanicandoCutter86
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike Cantadocurva79
  2Strike Abanicandocurva71
  3Strike AbanicandoCutter86
 • LanzamientoTipoMPH
  1Bolacurva80
  2Batazo De FoulTwo-seam FB91
  3Batazo De FoulCutter86
  4BolaTwo-seam FB92
  5BolaTwo-seam FB92
  6Batazo De FoulCutter86
  7Batazo De Foulcurva78
  8BolaCutter85
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike CantadoTwo-seam FB91
  2Batazo De Foulcurva79
  3Bolacurva79
  4Bolacurva78
  5Strike Abanicandocurva79

Giants
Giants - Alta 5°

Athletics
Athletics - Baja 5°

Giants
Giants - Alta 6°

Athletics
Athletics - Baja 6°

Giants
Giants - Alta 7°

Athletics
Athletics - Baja 7°

Giants
Giants - Alta 8°

Athletics
Athletics - Baja 8°

Giants
Giants - Alta 9°

Athletics
Athletics - Baja 9°

Giants
Giants - Alta 10°

Athletics
Athletics - Baja 10°

Giants
Giants - Alta 11°

 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaCutter88
  2Batazo De FoulCutter81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5Bola----
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5BolaCambio82
  6Strike Cantado----
 • Petit lanza para OAK
  SFOAK
 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaCutter88
  2Batazo De FoulCutter81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5Bola----
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5BolaCambio82
  6Strike Cantado----
 • Petit lanza para OAK
  SFOAK
 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaCutter88
  2Batazo De FoulCutter81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5Bola----
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5BolaCambio82
  6Strike Cantado----
 • Petit lanza para OAK
  SFOAK
 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaCutter88
  2Batazo De FoulCutter81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5Bola----
  1BolaFour-seam FB88
  2Batazo De FoulCambio81
  3Strike CantadoCutter86
  4BolaFour-seam FB89
  5BolaCambio82
  6Strike Cantado----
 • Petit lanza para OAK
  SFOAK
 • LanzamientoTipoMPH
  1Batazo De FoulCambio81
  2Strike CantadoFour-seam FB89
  3BolaFour-seam FB90
  4Batazo De FoulFour-seam FB90
  5BolaFour-seam FB86
  6Batazo De FoulFour-seam FB90
  7Línea De Out----
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike CantadoCutter86
  2Strike Abanicandocurva78
  3Batazo De FoulFour-seam FB90
  4Batazo De Foulcurva75
  5Strike Abanicando----

Athletics
Athletics - Baja 11°

Giants
Giants - Alta 4°

Athletics
Athletics - Baja 5°

Giants
Giants - Alta 7°

Giants
Giants - Alta 9°

Athletics
Athletics - Baja 11°