GANÓMasahiro TanakaM. Tanaka(1-0)5.0 IP, 1 ER, 4 K, 1 BB
PERDIDODavid PriceD. Price(0-1)1.2 IP, 3 ER, 0 K, 2 BB

Yankees
Yankees - Alta 1°

Red Sox
Red Sox - Baja 1°

Yankees
Yankees - Alta 2°

Red Sox
Red Sox - Baja 2°

Yankees
Yankees - Alta 3°

Red Sox
Red Sox - Baja 3°

Yankees
Yankees - Alta 4°

Red Sox
Red Sox - Baja 4°

Yankees
Yankees - Alta 5°

Red Sox
Red Sox - Baja 5°

Yankees
Yankees - Alta 6°

Red Sox
Red Sox - Baja 6°

Yankees
Yankees - Alta 7°

Red Sox
Red Sox - Baja 7°

Yankees
Yankees - Alta 8°

Red Sox
Red Sox - Baja 8°

Yankees
Yankees - Alta 9°

Red Sox
Red Sox - Baja 9°

Yankees
Yankees - Alta 1°

Yankees
Yankees - Alta 2°

Red Sox
Red Sox - Baja 4°

Yankees
Yankees - Alta 7°

Red Sox
Red Sox - Baja 7°