GANÓJeurys FamiliaJ. Familia(1-0)1.0 IP, 0 ER, 1 K, 0 BB
PERDIDOSDrew SteckenriderD. Steckenrider(0-1)1.0 IP, 4 ER, 2 K, 0 BB

Mets
Mets - Alta 1°

 • Smith lanza para MIA
  NYMMIA
 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaFour-seam FB92
  2Strike CantadoFour-seam FB92
  3Batazo De FoulFour-seam FB94
  4BolaSlider84
  5Strike AbanicandoFour-seam FB94
 • LanzamientoTipoMPH
  1Strike AbanicandoFour-seam FB94
  2BolaFour-seam FB94
  3BolaSlider84
  4Strike AbanicandoCambio84
  5Strike AbanicandoCambio84
 • LanzamientoTipoMPH
  1BolaFour-seam FB94
  2Strike CantadoFour-seam FB93
  3Strike AbanicandoSlider84
  4BolaFour-seam FB94
  5Strike AbanicandoSinker94

Marlins
Marlins - Baja 1°

Mets
Mets - Alta 2°

Marlins
Marlins - Baja 2°

Mets
Mets - Alta 3°

Marlins
Marlins - Baja 3°

Mets
Mets - Alta 4°

Marlins
Marlins - Baja 4°

Mets
Mets - Alta 5°

Marlins
Marlins - Baja 5°

Mets
Mets - Alta 6°

Marlins
Marlins - Baja 6°

Mets
Mets - Alta 7°

Marlins
Marlins - Baja 7°

Mets
Mets - Alta 8°

Marlins
Marlins - Baja 8°

Mets
Mets - Alta 9°

Marlins
Marlins - Baja 9°

Marlins
Marlins - Baja 1°

Mets
Mets - Alta 2°

Mets
Mets - Alta 4°

 • Smith lanza para MIA
  NYMMIA
 • Davis anotó on Smith wild pitch.
  22

Marlins
Marlins - Baja 6°

Mets
Mets - Alta 7°

Mets
Mets - Alta 9°