GANADOMike LeakeM. Leake(5-6)9.0 IP, 1 ER, 5 K, 2 BB
PERDIDOBrad PeacockB. Peacock(5-3)5.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB

Astros
Astros - Alta 1°

Mariners
Mariners - Baja 1°

Astros
Astros - Alta 2°

Mariners
Mariners - Baja 2°

Astros
Astros - Alta 3°

Mariners
Mariners - Baja 3°

 • Peacock lanza para HOU
  HOUSEA
 • LanzamientoTypeMPH
  1Strike CantadoTwo-seam FB90
  2Strike CantadoTwo-seam FB91
  3Strike AbanicandoSlider79
 • LanzamientoTypeMPH
  1BolaTwo-seam FB92
  2Batazo De FoulTwo-seam FB91
  3BolaTwo-seam FB92
  4Batazo De FoulTwo-seam FB91
  5Rodado Para OutFour-seam FB92
 • LanzamientoTypeMPH
  1Batazo De FoulFour-seam FB92
  2Strike AbanicandoCambio83
  3BolaFour-seam FB92
  4BolaCambio78
  5BolaCambio84
  6Batazo De FoulSlider82
  7Batazo De FoulFour-seam FB92
  8Rodado Para OutFour-seam FB92

Astros
Astros - Alta 4°

Mariners
Mariners - Baja 4°

 • Peacock lanza para HOU
  HOUSEA
 • LanzamientoTypeMPH
  1Strike AbanicandoSlider77
  2BolaTwo-seam FB88
  3Strike AbanicandoTwo-seam FB90
  4BolaSlider78
  5Rodado Para OutTwo-seam FB91
 • LanzamientoTypeMPH
  1Strike AbanicandoCambio81
  2Strike AbanicandoSlider79
  3BolaKnuckle Curve76
  4BolaSlider79
  5Strike CantadoTwo-seam FB92
 • LanzamientoTypeMPH
  1BolaFour-seam FB91
  2BolaFour-seam FB91
  3BolaSlider79
  4Strike CantadoFour-seam FB91
  5Batazo De FoulFour-seam FB92
  6Strike CantadoFour-seam FB91

Astros
Astros - Alta 5°

Mariners
Mariners - Baja 5°

Astros
Astros - Alta 6°

Mariners
Mariners - Baja 6°

Astros
Astros - Alta 7°

Mariners
Mariners - Baja 7°

Astros
Astros - Alta 8°

Mariners
Mariners - Baja 8°

Astros
Astros - Alta 9°

Astros
Astros - Alta 1°

Mariners
Mariners - Baja 5°

Mariners
Mariners - Baja 6°

Mariners
Mariners - Baja 8°