GANADOMatt CainM. Cain(1-0)7.2 IP, 0 ER, 2 K, 2 BB
PERDIDOC.J. WilsonC.J. Wilson(0-1)6.0 IP, 2 ER, 4 K, 2 BB

Rangers
Rangers - Alta 1°

Giants
Giants - Baja 1°

Rangers
Rangers - Alta 2°

Giants
Giants - Baja 2°

Rangers
Rangers - Alta 3°

Giants
Giants - Baja 3°

Rangers
Rangers - Alta 4°

Giants
Giants - Baja 4°

Rangers
Rangers - Alta 5°

Giants
Giants - Baja 5°

Rangers
Rangers - Alta 6°

Giants
Giants - Baja 6°

Rangers
Rangers - Alta 7°

Giants
Giants - Baja 7°

Rangers
Rangers - Alta 8°

Giants
Giants - Baja 8°

Rangers
Rangers - Alta 9°

Giants
Giants - Baja 5°

Giants
Giants - Baja 7°

Giants
Giants - Baja 8°