Olimpiadas de Summer 2016 - Deportistas

Maryna Cherniak

Resultados

Women's 48kg, Last 32, Cherniak v Rishony

1Women's 48kg, Last 32, Cherniak v Rishony100s1
2Women's 48kg, Last 16, Csernoviczki v Cherniak000s2