- Final: Individuales Femeninos -
12
22
66
Finales - Cancha Central
- Semifinales: Individuales Femeninos -
12
13
66
Semifinales - Cancha Central
12
66
12
Semifinales - Cancha Central
- Cuartos de Final: Individuales Femeninos -
123
463
646
Cuartos de Final - Cancha Central
12
76
54
Cuartos de Final - No 1 Court
12
776
641
Cuartos de Final - No 1 Court
12
776
651
Cuartos de Final - Cancha Central
- Cuarta Ronda: Individuales Femeninos -
12
66
42
Cuarta Ronda - No 3 Court
123
616
462
Cuarta Ronda - Court 18
123
4713
6511
Cuarta Ronda - No 2 Court
12
66
33
Cuarta Ronda - No 1 Court
123
476
652
Cuarta Ronda - Court 12
123
623
366
Cuarta Ronda - No 2 Court
12
66
22
Cuarta Ronda - No 1 Court
123
466
624
Cuarta Ronda - Cancha Central
- Tercera Ronda: Individuales Femeninos -
123
6616
3772
Tercera Ronda - No 3 Court
12
76
53
Tercera Ronda - Court 12
12
796
673
Tercera Ronda - No 3 Court
12
66
31
Tercera Ronda - Cancha Central
123
466
644
Tercera Ronda - Court 12
Final
Bélgica(21) Elise Mertens
China(15) Qiang Wang
123
6696
27114
Tercera Ronda - Court 18
12
66
34
Tercera Ronda - No 1 Court
12
66
11
Tercera Ronda - Cancha Central
12
42
66
Tercera Ronda - No 2 Court
123
364
626
Tercera Ronda - No 1 Court
123
636
464
Tercera Ronda - Court 18
123
6675
3797
Tercera Ronda - Cancha Central
12
66
33
Tercera Ronda - Court 16
12
32
66
Tercera Ronda - No 2 Court
12
51
76
Tercera Ronda - No 3 Court
123
641
366
Tercera Ronda - No 1 Court
- Segunda Ronda: Individuales Femeninos -
12
41
66
Segunda Ronda - Court 14
12
56
75
Segunda Ronda - No 3 Court
12
776
633
Segunda Ronda - Court 18
12
51
76
Segunda Ronda - No 1 Court
123
563
746
Segunda Ronda - Court 18
12
32
66
Segunda Ronda - Court 16
123
366
634
Segunda Ronda - Court 16
12
24
66
Segunda Ronda - Court 14
123
7736
6461
Segunda Ronda - Court 12
12
66
13
Segunda Ronda - No 2 Court
12
35
67
Segunda Ronda - Court 17
12
52
76
Segunda Ronda - No 1 Court
12
76
50
Segunda Ronda - Court 15
123
266
621
Segunda Ronda - No 2 Court
12
14
66
Segunda Ronda - Court 14
123
266
624
Segunda Ronda - No 1 Court
12
34
66
Segunda Ronda - Court 17
12
66
20
Segunda Ronda - Court 12
12
04
66
Segunda Ronda - Cancha Central
12
677
463
Segunda Ronda - Court 15
123
646
362
Segunda Ronda - No 2 Court
12
776
653
Segunda Ronda - No 1 Court
123
466
643
Segunda Ronda - Court 12
12
66
33
Segunda Ronda - No 1 Court
12
12
66
Segunda Ronda - Court 17
12
66
02
Segunda Ronda - No 3 Court
123
6639
2777
Segunda Ronda - Court 16
12
7777
6264
Segunda Ronda - Court 14
123
3776
6652
Segunda Ronda - Court 18
12
34
66
Segunda Ronda - Cancha Central
12
45
67
Segunda Ronda - Court 12
12
31
66
Segunda Ronda - Court 18
- Primera Ronda: Individuales Femeninos -
12
66
44
Primera Ronda - Court 10
12
66
42
Primera Ronda - Court 14
12
66
32
Primera Ronda - Court 17
12
66
33
Primera Ronda - Court 8
12
66
33
Primera Ronda - Court 9
123
366
634
Primera Ronda - Court 17
12
264
677
Primera Ronda - No 2 Court
12
67
45
Primera Ronda - No 1 Court
12
76
52
Primera Ronda - Court 7
12
34
66
Primera Ronda - No 3 Court
123
266
641
Primera Ronda - Court 10
12
776
642
Primera Ronda - Cancha Central
12
43
66
Primera Ronda - Court 10
12
66
31
Primera Ronda - Court 16
1
5
4
Primera Ronda - No 2 Court
12
44
66
Primera Ronda - Court 12
12
22
66
Primera Ronda - Court 10
123
611
266
Primera Ronda - Court 4
123
462
646
Primera Ronda - Court 6
123
754
576
Primera Ronda - Court 9
12
66
24
Primera Ronda - No 2 Court
12
43
66
Primera Ronda - Cancha Central
12
66
42
Primera Ronda - No 1 Court
12
67
25
Primera Ronda - Court 7
123
658
376
Primera Ronda - Court 14
12
52
76
Primera Ronda - No 1 Court
12
66
44
Primera Ronda - No 3 Court
12
67
25
Primera Ronda - Court 18
12
42
65
Primera Ronda - Court 10
12
42
66
Primera Ronda - No 3 Court
123
626
464
Primera Ronda - Court 9
12
66
32
Primera Ronda - Cancha Central
12
632
776
Primera Ronda - Court 12
12
643
776
Primera Ronda - Court 16
123
4777
6655
Primera Ronda - Court 6
12
76
50
Primera Ronda - Court 18
123
064
636
Primera Ronda - Court 14
123
745
567
Primera Ronda - Court 4
12
263
677
Primera Ronda - Court 11
12
66
24
Primera Ronda - No 3 Court
12
66
44
Primera Ronda - Court 6
12
66
24
Primera Ronda - Court 9
12
44
66
Primera Ronda - Court 15
12
67
35
Primera Ronda - Court 4
12
13
66
Primera Ronda - Court 7
12
44
66
Primera Ronda - No 1 Court
12
66
22
Primera Ronda - Court 18
12
66
40
Primera Ronda - Court 15
123
466
644
Primera Ronda - Court 14
12
66
32
Primera Ronda - Court 5
12
66
20
Primera Ronda - Court 8
123
625
267
Primera Ronda - Court 16
12
32
66
Primera Ronda - Court 5
12
6711
069
Primera Ronda - Court 6
123
5772
7646
Primera Ronda - Court 15
12
66
24
Primera Ronda - Court 12
12
23
66
Primera Ronda - Court 18
12
66
33
Primera Ronda - Court 17
12
654
776
Primera Ronda - Court 7
123
6640
4775
Primera Ronda - No 2 Court
12
51
76
Primera Ronda - Court 17
12
67
25
Primera Ronda - Cancha Central
12
23
66
Primera Ronda - Court 8
123
635
367
Primera Ronda - No 1 Court