Olimpiadas de Verano 2016 - Deportistas

Fu Yu

Resultados

Women's Singles, 2nd Round, Yu v Komwong

2Women's Singles, 2nd Round, Yu v Komwong3 (16-14 11-8 10-12 8-11 11-7 10-12 8-11)